Contact Us


 
 
 
 
 

Hi-Tech Apparel Co.,Ltd.

ประเทศไทย
ประชาอุทิศ 91 (สำนักงานใหญ่)
328 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-479-9188
โทรสาร : 02-426-7415
สมุทรปราการ (สุขสวัสดิ์ 70)
5/18 ม.12 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ซ.5 ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-464-0808
โทรสาร : 02-463-1142
สุรินทร์
489 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ : 044-592-145
โทรสาร : 044-592-148
สุพรรณบุรี
295 หมู่ 1 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035-555-540
โทรสาร : 035-555-541
ชัยภูมิ สาขา#1
999 ม. 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-801-222
โทรสาร : 044-801-260
ชัยภูมิ สาขา#2
9 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-884-400
โทรสาร : 044-884-399
สาขาประเทศกัมพูชา
35-36 A Poipet-O'Neang Special Economic Zone
Sangkat Phsar Kandal Poipet City Banteay Mean Chey Province

 


สาขาประเทศเวียดนาม
สาขาประเทศลาว
Hi-Tech Vietnam Apparel Co.,Ltd.
Block A3.2, Tay An Industrial Zone, Duy Trung Commune,
Duy Xuyen District, Quang Nam province, Da Nang city, Vietnam 560000
เวียงจันทน์
P.O BOX 1578 Ban Phon Papao, Meung,
Srisattanak, Vientiane, Lao P.D.R.
โทรศัพท์ : 856-21-313026
โทรสาร : 856-21-313353