โครงการ Hi-Tech Young Designer Contest ครั้งที่ 1

02-Aug-2017 by admin

          เนื่องด้วยบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด เริ่มต้องการแสวงหา ยัง ดีไซเนอร์ รุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่วงการออกแบบแฟชั่น โดยได้จัดโครงการ Hi-Tech Young Designer Contest ครั้งที่ 1 โดยมีการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมให้ได้แสดงฝีมือการออกแบบ และพัฒนาสินค้าของดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ และเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้รักงานออกแบบแฟชั่นที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างสุดความสามารถ

           โครงการHi-Tech Young Designer Contest ครั้งที่ 1  ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี ประชันไอเดีย ประกวดออกแบบชุดกีฬาที่ทันสมัย สวมใส่ได้จริง ภายใต้แนวคิด "New Sport : Innovation but functional" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวด “ไฮ-เทค ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.         เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

2.         มีความสนใจงาน ด้านออกแบบเสื้อผ้ากีฬาชนิดต่างๆ

3.         อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันปิดรับสมัคร (15 กันยายน 2560)

 

หลักฐานในการสมัคร

·                 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ติดในใบสมัคร)

·                 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

·                 หลักฐานทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, ใบรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษา)

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิดที่กำหนดไว้ คือ “New Sport : Innovation but functional”  โดย 1 คอลเลคชั่น หรือ 1 ผลงาน ต้องประกอบด้วย
1.1 ชุดกีฬาชายบาสเก็ตบอล (Basketball)
1.2 โดยออกแบบทั้งสิ้น 2 ชุดคือ ชุดสำหรับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายจำนวน 1 ชุด

        และชุดวอร์มจำนวน 1ชุด

2. วิธีจัดทำบอร์ดผลงาน
2.1 แสดงแบบพร้อมลงสี บนกระดาษสีขาวขนาด A4
2.2 ติดภาพผลงานลงบนบอร์ดพลาสติกสีดำ เว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
2.3 บรรยายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

2.4 ติดใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมรูปถ่าย ลงบนด้านหลังของ บอร์ดผลงาน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hi-group.com )

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมิใช่ผลงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือเคยส่งประกวด หรือเคยได้รับการเผยแพร่มาแล้ว

วิธีการส่งผลงาน

·                 ส่งทางไปรษณีย์ ( ถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 16 ตุลาคม 2560 )

·                 ส่งด้วยตนเองที่ : ( ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2560 )

      บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 328 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

วงเล็บมุมซองว่า “Innovation HITYD #1

 

เกณฑ์การตัดสิน

1.         ตัดสินจากองค์ประกอบการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้องของการออกแบบกับแนวคิดและประโยชน์ใช้สอย

2.         ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

3.         ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดจะถูกคัดเลือกมา 5 ผลงานที่จะต้องนำไปสร้างเป็นชุดจริงเพื่อตัดสินในการมอบทุนการศึกษาโดยทางบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินคนละ 3,000 บาท

4.         ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

 

รางวัล

·            รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 25,000 บาท

·            รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 12,000 บาท

·            รางวัลดีเด่น 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 7,000 บาท

·            รางวัลชมเชย 2 รางวัล: ทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

ใบสมัคร  

ดาวน์โหลด >>>>    https://drive.google.com/file/d/0B6W2yVN-CwOJZmNHS1lHMV9mc00/view?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ฝ่ายประสานงานโครงการไฮ-เทคยังดีไซเนอร์คอนเทสต์
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่) โทร 0-2479-9188 ต่อ 1751                     
ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.