กิจกรรม "รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร"

11-Apr-2019 by admin

สวัสดีปีใหม่ไทย 

ไฮ-เทค สงกรานต์ ๒๕๖๒       

 

กิจกรรม "รดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร"
ณ สาขาสำนักงานใหญ่ 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒      
ขอให้ครอบครัวชาวไฮ-เทค ทุกกสาขา
มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจ
สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี

 

มีความสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี  

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะ          

 

สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ      

Hi-Tech HR Communication Team