เชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2560

11-Mar-2014 by admin
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรลพ จำกัด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
โดยทางศูนย์บริการโลหิต ได้เข้ามารับบริจาค ณ บริเวณโรงอาหาร บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น. - 15.00 น. (พัก 12.00 น. -13.00 น.)